Permatrio -music for the earth

This week is Permatrio-week. Yay! It's a relatively new trio with two (three with me) amazing musicians; Sunniva Rødland, harp and Sigrun Rogstad Gomnæs, percussion focusing on new music, improvisation, and the down to earth mysteries of…


Botschaft des Ridicolas

On Friday 22 April the album ”Botschaft des Ridicolas” will be released. Pianist Kenneth Karlsson and I perform music by Rolf Wallin, Jon Øyvind Ness, and Helmut Lachanmann. You can preorder and buy the album here or listen digitally here…


I am Orfeo? – Monteverdi's and Striggio's opera performed by one singer and three musicians.

When Monteverdi’s opera about the singing half-god premiered in 1607 all roles were sung by men. Here one woman becomes them all. (or do they become her?) Inside Orfeo ”Now, when I’ve embodied Orfeo so many…


Vad jag tänker på när jag tänker på det jag gör.

Tankar, känslor, som hela The otherness...."-arbetet egentligen bygger på.  Själva idéen till projektet - L’Orfeo med mig själv i alla roller!!! - var en sådan som kom som ett galet infall en kväll efter några glas vin. Ett infall som gjorde mig…


Samtal med en död sångerska

Samtal med Anna Renzi tisdag 31/10-2017 Anna Renzi: Varför mig? Elisabeth: För att du är en sån som sådana som jag känner nån slags band till. Du är liksom idéen om urbarocksopranen. Den som var beundrad för sin sceniska närvaro, sin magiska kraft i…