Vad jag tänker på när jag tänker på det jag gör.

Tankar, känslor, som hela The otherness...."-arbetet egentligen bygger på.  Själva idéen till projektet - L’Orfeo med mig själv i alla roller!!! - var en sådan som kom som ett galet infall en kväll efter några glas vin. Ett infall som gjorde mig…


Samtal med en död sångerska

Samtal med Anna Renzi tisdag 31/10-2017 Anna Renzi: Varför mig? Elisabeth: För att du är en sån som sådana som jag känner nån slags band till. Du är liksom idéen om urbarocksopranen. Den som var beundrad för sin sceniska närvaro, sin magiska kraft i…


The otherness of the self - artistic research

Since 2016 I am a very proud artistic research fellow at the Norwegian academy of music. In my research project I will look into the meaning of roles. What the role is and what it can become; what it does with me as a singer and performer when I…